Produse recomandate

Filme Documentare

Subcategorii de produse

Afişare: Listă / Grilă
Produse în pagină:
Sortare după:
Amintirile Patriarhului Teoctist
Amintirile Patriarhului Teoctist într-un interviu realizat de Pr. Ciprian Apetrei M?n?stirea Vorona, 7 septembrie 2005 Cu un documentar despre via?a Patriarhului Teoctist În septembrie 2005, Patriarhul Teoctist a f?cut o vizit? în Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei, la invita?ia ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Bazat pe 1 opinii.
Bucuria Învierii. Concert vocal-simfonic
Bucuria Învierii. Concert vocal-simfonic În Duminica Mironosi?elor a anului 2013, Palatul Patriarhiei din Bucure?ti a fost locul de desf??urare a unei premiere: concertul vocal-simfonic Bucuria Învierii, un eveniment artistic organizat de Patriarhia Român? ?i Parohia "Sf. Ni ... [citeşte în continuare]
12,00 lei
Cinstire Sfinților Martiri Brâncoveni. Concert vocal-simfonic
Cinstire Sfin?ilor Martiri Brâncoveni. Concert vocal-simfonic Ateneul Român 17 august 2014 Concert organizat de Patriarhia Româna cu sprijinul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si cu sustinerea Primariei Sectorului 1 ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Mănăstirea Agapia
M?n?stirea Agapia M?n?stirea Agapia, un loc unde c?lug?rii siha?tri au întemeiat via?a monahal? ?i unde rug?ciunea maicilor de ast?zi este izvor al spiritualit??ii române?ti. De la Agapia Veche ?i pân? la Agapia Nou?, acest film documentar dezvolt? tr?irea curat? a m?n?stirii. Cum ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Mănăstirea Cozia
M?n?stirea Cozia O m?n?stire voievodal? nu are, ci creeaz? istorie. Cozia este una dintre cele mai vechi din Oltenia ?i din ?ar?, ctitorie a domnitorului Mircea cel B?trân. Impactul ei asupra mentalit??ilor vremii a traversat ?i a transformat genera?ii de oameni. Clericii au f?cut aici ?coal? ... [citeşte în continuare]
15,00 lei
MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ
M?N?STIREA CURTEA DE ARGE? M?n?stirea Curtea de Arge?, ctitoria voievodal? a lui Neagoe Basarab, captiveaz? de la prima vedere. O prezentare sensibil?, prin imagine, a unei drame transformate în martiriu. Arhitectura celebr? ?i legenda me?terilor zidari, literatura bogat? în referin?e, ... [citeşte în continuare]
15,00 lei
Mănăstirea Radu Vodă
M?n?stirea Radu Vod? M?n?stirea Radu Vod? a fost construit? în a doua jum?tate a secolului al XVI-lea de c?tre Alexandru al II-lea Mircea, domnitor al ??rii Române?ti între anii 1568-1574 ?i 1574-1577, pe locul unei vechi biserici de lemn, ce data la începutul secolului al X ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
PELERINI ÎN CAPADOCIA SFINȚILOR
PELERINI ÎN CAPADOCIA SFIN?ILOR În anul 2009, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a f?cut o vizit? irenic? la Constantinopol ?i un pelerinaj în Turcia. Realizat în anul dedicat Sfin?ilor capadocieni, pelerinajul a avut o înc?rc?tur? spiritual? deosebit?. Dar Patriar ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Părintele Dumitru Stăniloae - Mărturii
P?rintele Dumitru St?niloae - M?rturii Orizontul larg ?i profunzimea creatoare a teologiei P?rintelui Dumitru St?niloae l-au f?cut cunoscut nu numai în România, ci ?i în str?in?tate. Opera sa este din ce în ce mai mult tradus? în limbi str?ine (francez?, german?, engle ... [citeşte în continuare]
13,00 lei
Părintele Galeriu
P?rintele Galeriu Preot de parohie, profesor la Facult??ile de Teologie din Bucure?ti ?i din Târgovi?te, P?rintele Constantin Galeriu (1918-2003) a fost înainte de toate un mare duhovnic, care a ?inut credin?a adev?rat? a neamului nostru într-o period? foarte grea. Pe lâng? ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Părintele Stăniloae
P?rintele St?niloae Considerat de Olivier Clement "cel mai mare teolog ortodox al secolului XX", P?rintele Dumitru St?niloae (1903-1993) a fost ?i continu? s? fie pre?uit atât în spa?iul românesc, cât ?i în str?in?tate. Lucr?rile sale teologice, traduse în limbi ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
SFINȚENIE ȘI CULTURĂ. Ctitoriile brâncovenești din Arhiepiscopia Râmnicului
SFIN?ENIE ?I CULTUR?. Ctitoriile brâncovene?ti din Arhirepiscopia Râmnicului Apropiat al Bisericii, ctitor ?i ap?r?tor al identit??ii religios-culturale valahe, Constantin Brâncoveanu a creat istoria care îi va perpetua numele înc? din timpul vie?ii. Un domnitor la a c ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Taina Spovedaniei
Taina Spovedaniei Într-o lume care î?i proclam? progresul ?i realiz?rile ?tiin?ifice, în care sistemul concuren?ial ?i valorile materiale sunt cele mai pre?uite, a vorbi despre asumarea gre?elii, c?dere sau p?cat poate p?rea desuet. Biserica are rolul sfânt de a corecta sl?b ... [citeşte în continuare]
13,00 lei
Viața și minunile Sfântului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor
Via?a ?i minunile Sfântului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucure?tilor P?stor de animale ?i c?lug?r smerit, Sfântul Dimitrie cel Nou a trecut atât de discret prin via?a p?mânteasc?, încât nu se cunoa?te cu exactitate perioada în care a tr?it (secolele XII-XI ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Construirea infrastructurii: noiembrie 2010 - aprilie 2013
Șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Construirea infrastructurii: noiembrie 2010 – aprilie 2013 Cunoașterea pașilor făcuți de-a lungul timpului de vrednicii noștrii înaintași, pentru înălțarea Catedralei Patriarhale, va servi ca mărturie pentru generațiile viitoare, dar ... [citeşte în continuare]
19,50 lei