Produse recomandate

Diverse

Afişare: Listă / Grilă
Produse în pagină:
Sortare după:
Amintirile Patriarhului Teoctist
Amintirile Patriarhului Teoctist într-un interviu realizat de Pr. Ciprian Apetrei M?n?stirea Vorona, 7 septembrie 2005 Cu un documentar despre via?a Patriarhului Teoctist În septembrie 2005, Patriarhul Teoctist a f?cut o vizit? în Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei, la invita?ia ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Bazat pe 1 opinii.
Bucuria Învierii. Concert vocal-simfonic
Bucuria Învierii. Concert vocal-simfonic În Duminica Mironosi?elor a anului 2013, Palatul Patriarhiei din Bucure?ti a fost locul de desf??urare a unei premiere: concertul vocal-simfonic Bucuria Învierii, un eveniment artistic organizat de Patriarhia Român? ?i Parohia "Sf. Ni ... [citeşte în continuare]
12,00 lei
Cinstire Sfinților Martiri Brâncoveni. Concert vocal-simfonic
Cinstire Sfin?ilor Martiri Brâncoveni. Concert vocal-simfonic Ateneul Român 17 august 2014 Concert organizat de Patriarhia Româna cu sprijinul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si cu sustinerea Primariei Sectorului 1 ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Părintele Galeriu
P?rintele Galeriu Preot de parohie, profesor la Facult??ile de Teologie din Bucure?ti ?i din Târgovi?te, P?rintele Constantin Galeriu (1918-2003) a fost înainte de toate un mare duhovnic, care a ?inut credin?a adev?rat? a neamului nostru într-o period? foarte grea. Pe lâng? ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Părintele Stăniloae
P?rintele St?niloae Considerat de Olivier Clement "cel mai mare teolog ortodox al secolului XX", P?rintele Dumitru St?niloae (1903-1993) a fost ?i continu? s? fie pre?uit atât în spa?iul românesc, cât ?i în str?in?tate. Lucr?rile sale teologice, traduse în limbi ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Taina Spovedaniei
Taina Spovedaniei Într-o lume care î?i proclam? progresul ?i realiz?rile ?tiin?ifice, în care sistemul concuren?ial ?i valorile materiale sunt cele mai pre?uite, a vorbi despre asumarea gre?elii, c?dere sau p?cat poate p?rea desuet. Biserica are rolul sfânt de a corecta sl?b ... [citeşte în continuare]
13,00 lei
Viața și minunile Sfântului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor
Via?a ?i minunile Sfântului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucure?tilor P?stor de animale ?i c?lug?r smerit, Sfântul Dimitrie cel Nou a trecut atât de discret prin via?a p?mânteasc?, încât nu se cunoa?te cu exactitate perioada în care a tr?it (secolele XII-XI ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Construirea infrastructurii: noiembrie 2010 - aprilie 2013
Șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Construirea infrastructurii: noiembrie 2010 – aprilie 2013 Cunoașterea pașilor făcuți de-a lungul timpului de vrednicii noștrii înaintași, pentru înălțarea Catedralei Patriarhale, va servi ca mărturie pentru generațiile viitoare, dar ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
BINECUVÂNTARE PENTRU POPOR
BINECUVÂNTARE PENTRU POPOR Biserica Ortodox? Român? este comunitatea cre?tinilor ortodoc?i, clerici, monahi ?i mireni, constitui?i canonic în parohii ?i m?n?stiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul ?i în afara grani?elor României, care m? ... [citeşte în continuare]
9,00 lei
Fiu al Georgiei si Parinte al Tarii Romanesti Sfantul Antim Ivireanul
19,50 lei
Părintele Arsenie Papacioc
19,50 lei
Părintele Cleopa
P?RINTELE CLEOPA P?rintele Cleopa Ilie este una dintre ilustrele personalit??i duhovnice?ti ?i misionare ale celui de-al XX-lea veac cre?tin. A devenit cunoscut datorit? culturii teologice am?nun?it redate în predicile sale înfl?c?rate. Era monahul pentru care cea mai bun? facultate se ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Bazat pe 2 opinii.
PĂRINTELE PAISIE DUHOVNICUL
P?RINTELE PAISIE DUHOVNICUL Lâng? chilia unui smerit ieromonah, mii de credincio?i c?utau r?spunsuri esen?iale. Pacea lui Hristos le inunda sufletele, dup? ce au b?tut ?i li s-a deschis, au cerut ?i li s-a dat. Simplitatea vie?ii, bucuria de a face bine ?i puterea de a ajuta, l-au f?cut pe P? ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Bazat pe 2 opinii.
SFÂNTUL ȘI MARELE MIR
SFÂNTUL ?I MARELE MIR Prepararea ?i sfin?irea Sfântului ?i Marelui Mir în Biserica Ortodox? Român?. "Iar Cel ce ne înt?re?te pe noi împreun? cu voi, în Hristos, ?i ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a ?i pecetluit pe noi ?i a dat arvuna Duhului, î ... [citeşte în continuare]
9,00 lei
Bazat pe 1 opinii.
Veniti de luati bucurie! - Parintele Teofil Paraian
19,50 lei