Produse recomandate

Filme subtitrate

Afişare: Listă / Grilă
Produse în pagină:
Sortare după:
Mănăstirea Agapia
M?n?stirea Agapia M?n?stirea Agapia, un loc unde c?lug?rii siha?tri au întemeiat via?a monahal? ?i unde rug?ciunea maicilor de ast?zi este izvor al spiritualit??ii române?ti. De la Agapia Veche ?i pân? la Agapia Nou?, acest film documentar dezvolt? tr?irea curat? a m?n?stirii. Cum ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
Mănăstirea Cozia
M?n?stirea Cozia O m?n?stire voievodal? nu are, ci creeaz? istorie. Cozia este una dintre cele mai vechi din Oltenia ?i din ?ar?, ctitorie a domnitorului Mircea cel B?trân. Impactul ei asupra mentalit??ilor vremii a traversat ?i a transformat genera?ii de oameni. Clericii au f?cut aici ?coal? ... [citeşte în continuare]
15,00 lei
MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ
M?N?STIREA CURTEA DE ARGE? M?n?stirea Curtea de Arge?, ctitoria voievodal? a lui Neagoe Basarab, captiveaz? de la prima vedere. O prezentare sensibil?, prin imagine, a unei drame transformate în martiriu. Arhitectura celebr? ?i legenda me?terilor zidari, literatura bogat? în referin?e, ... [citeşte în continuare]
15,00 lei
SFINȚENIE ȘI CULTURĂ. Ctitoriile brâncovenești din Arhiepiscopia Râmnicului
SFIN?ENIE ?I CULTUR?. Ctitoriile brâncovene?ti din Arhirepiscopia Râmnicului Apropiat al Bisericii, ctitor ?i ap?r?tor al identit??ii religios-culturale valahe, Constantin Brâncoveanu a creat istoria care îi va perpetua numele înc? din timpul vie?ii. Un domnitor la a c ... [citeşte în continuare]
19,50 lei
BINECUVÂNTARE PENTRU POPOR
BINECUVÂNTARE PENTRU POPOR Biserica Ortodox? Român? este comunitatea cre?tinilor ortodoc?i, clerici, monahi ?i mireni, constitui?i canonic în parohii ?i m?n?stiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul ?i în afara grani?elor României, care m? ... [citeşte în continuare]
9,00 lei
SFÂNTUL ȘI MARELE MIR
SFÂNTUL ?I MARELE MIR Prepararea ?i sfin?irea Sfântului ?i Marelui Mir în Biserica Ortodox? Român?. "Iar Cel ce ne înt?re?te pe noi împreun? cu voi, în Hristos, ?i ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a ?i pecetluit pe noi ?i a dat arvuna Duhului, î ... [citeşte în continuare]
9,00 lei
Bazat pe 1 opinii.
VORONEȚ. FEREASTRĂ A CERULUI
VORONE?. FEREASTR? A CERULUI În anul 1476, 2 colo?i medievali - ?tefan cel Mare ?i Mahomed al II-lea Cuceritorul, s-au înfruntat în ?inutul Moldovei. Mica oaste a lui ?tefan este risipit?, iar ?ara aproape pierdut?. Cursul tragediei istorice avea îns? nevoie de un miracol. O ... [citeşte în continuare]
15,00 lei
Bazat pe 1 opinii.